Archeologienota

Ben je van plan om een bouwproject of andere werken uit te voeren waarvoor je een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden nodig hebt? Dan ben je in bepaalde gevallen verplicht om een archeologienota aan je vergunningsaanvraag toe te voegen. Voor velen is het hierbij nog zoeken bij wie je daarvoor terecht moet.

Meer weten?

Explosieven opsporing / Explosieven opruiming

We leveren wereldwijd diensten op het gebied van explosieven opsporing en explosieven opruiming, op land en onder water.

We hebben gecertificeerde explosieven experts in dienst die volgens de laatste stand van de techniek en wetgeving te werk gaan.

Meer weten?

OCE consultancy en begeleiding

Voor projectlocaties die verdacht zijn op aanwezigheid van NGE leveren we gekwalificeerde en gecertificeerde WSCS-OCE consultants (Senior Explosieven Experts).

Meer weten?

Geofysica onder water en op land

We beschikken over een eigen team van geofysici en geofysische apparatuur voor zowel onder water als op land. Zo beschikken we over Elektromagnetometrie voor zowel land- als waterbodems wat ons in staat stelt non-ferrometalen (EM61) en variaties in conductiviteit (EM38) te detecteren.

Meer weten?

Historisch onderzoek

Voor zowel archeologie als OCE dienstverlening op en water levert historisch onderzoek gegevens die we benutten om de aanwezigheid van NGE of erfgoed te kunnen inschatten.

Meer weten?

LiDAR opmeting

Opmeting door middel van LIDAR kent veel toepassingsgebieden waaronder het opsporen van kabels, landschapsstudies, natuurlijke afvloeiing van terreinen, grondverzetberekening, het maken van 3D modellen, ondersteuning binnen archeologie, opmeten van gebouwen, ...

ADEDE beschikt over gecertificeerde dronepiloten die allerlei vluchten kunnen uitvoeren, dit zowel binnen stedelijke als landelijke contexten. Wij beschikken hierbij over verschillende dronetypes en verschillende sensoren om een op maat gemaakte dienstverlening te kunnen garanderen.

Meer weten?

Maritieme archeologie

De meeste landen hebben wetgeving die de bescherming van onderwatererfgoed regelt wat betekent dat voorafgaand aan ingrepen in de waterbodem archeologisch onderzoek moet worden verricht. Daartoe verrichten we bureauonderzoeken en zetten we geofysica in om objecten en structuren met archeologische waarde in kaart te brengen en eventueel te identificeren met behulp van de ROV.

Meer weten?

Slagveldarcheologie

Slagveldarcheologie is in twee luiken onder te verdelen: enerzijds archeologie van een slagveld met de slag of oorlog zelf als doel van het archeologische vraagstuk, of anderzijds archeologisch onderzoek in gebieden waar ooit een gewapende strijd werd uitegevochten.

Meer weten?