Voor zowel archeologie als OCE dienstverlening op en water levert historisch onderzoek gegevens die we benutten om de aanwezigheid van NGE of erfgoed te kunnen inschatten.

Voor zowel OCE als archeologie dienstverlening op en water levert historisch onderzoek gegevens die we benutten om de aanwezigheid van NGE of ergfoed te kunnen inschatten. Dit onderzoek zal, waar van toepassing, leiden tot een projectspecifiek risicoanalyserapport dat de basis vormt voor de aanpak met geofysica. Als bijvoorbeeld een projectzone is geïdentificeerd als doelwit voor zeemijnen uit aluminium of karton dan kunnen we onze geofysica zodanig inzetten dat we deze mijnen kunnen opsporen.

Oude kaarten met verdedigingsposities, luchtfoto’s uit oorlogstijd, kaarten met zeemijnenvelden maar ook rapporten over eerdere archeologische of OCE werkzaamheden in de buurt helpen om de risico’s te identificeren en dragen de bureauonderzoeken bij tot de efficiëntie van de aanpak van de uitdagingen die een gebied op zowel archeologisch als OCE vlak te bieden heeft. ADEDE beschikt over een van de grootste privé-archieven met zeemijnenvelden ter wereld.