Opmeting door middel van LIDAR kent veel toepassingsgebieden waaronder het opsporen van kabels, landschapsstudies, natuurlijke afvloeiing van terreinen, grondverzetberekening, het maken van 3D modellen, ondersteuning binnen archeologie, opmeten van gebouwen, ...

ADEDE beschikt over gecertificeerde dronepiloten die allerlei vluchten kunnen uitvoeren, dit zowel binnen stedelijke als landelijke contexten. Wij beschikken hierbij over verschillende dronetypes en verschillende sensoren om een op maat gemaakte dienstverlening te kunnen garanderen.

Lidar voor website no background

LiDAR (Light Detection and Ranging) is een detectiemethode die vanop afstand objecten, terreinen, kabels kan inmeten en dit met een hoge precisie en nauwkeurigheid. Tijdens het UAV Lidar proces vliegt een drone over een terrein en zendt laserpulsen uit naar het oppervlak met een snelheid van 100.000 tot 3 miljoen punten per seconde. Deze data wordt dan samen met de GPS data in een puntenbestandsformaat teruggezonden om zo een digitale weergave van het gescande gebied te kunnen weergeven.

Dankzij het gebruik van deze techniek kunnen terreinen van verschillende hectares binnen 1 meetsessie in kaart gebracht worden.

De verzamelde data wordt dan door onze surveyors verwerkt waarbij binnen een veelvoud van toepassingsgebieden de data kan gebruikt worden.

  • Landbouw
  • Archeologie
  • Mijnbouw
  • Geologie en bodemkunde
  • Kabels en leidingen
  • inmeten van gebouwen en moeilijk toegangbare gebieden
  • landontwikkeling
  • Ontwerpen van 3D modellen van terreinen, gebouwen,...
  • Bosbeheer
  • ...

Lidar heeft bijzondere voordelen ten opzichte van de klassieke meetmethodes. Enerzijds is er de mogelijkheid grote oppervlaktes te scannen met hoge precisie, anderzijds is het eveneens mogelijk om via Lidar terreinen op te meten die moeilijk toegankelijk zijn zoals beboste zones. Net doordat LiDAR in staat is door bomen en vegetatie te reiken en binnen de verwerking deze vegetatie te verwijderen, kan een uiterst gedetailleerde weergave bekomen worden van een terrein.

Schermafbeelding 2024 01 31 151947