We beschikken over een eigen team van geofysici en geofysische apparatuur voor zowel onder water als op land. Zo beschikken we over Elektromagnetometrie voor zowel land- als waterbodems wat ons in staat stelt non-ferrometalen (EM61) en variaties in conductiviteit (EM38) te detecteren.

Daarnaast beschikken we over magnetometrie- en grondradarapparatuur. Voor projecten op zee beschikken we over ons eigen meetvaartuig dat is uitgerust met Multibeam Sonar en Subbottom Profiler. Voor geofysisch onderzoek in gebieden waar metingen met door een vaartuig gesleepte meetapparatuur niet mogelijk is door bijvoorbeeld diepte of beschikbare ruimte hebben we onderwaterrbots (Autonomous Underwater Vehicles ofwel AUV’s) die simultaan magnetometrie, side scan sonar- en multibeamsonaronderzoek uitvoeren.

Voor grote projectgebieden beschikken we over een ROTV (Remotely Operated Towed Vehicle) en diverse side scan sonars. We streven ernaar zoveel mogelijk gegevens simultaan te vergaren om zo efficiënt mogelijk data van hoge kwaliteit kunnen verzamelen en combineren in onze rapportage.