Voor projectlocaties die verdacht zijn op aanwezigheid van NGE leveren we gekwalificeerde en gecertificeerde WSCS-OCE consultants (Senior Explosieven Experts).

Hun taak bestaat uit het voorzien van NGE-tegenmaatregelen aan boord of op de werf, het opstellen projectspecifieke procedures voor het uitvoeren van grond- of baggerwerken in met NGE vervuilde gebieden en zijn ze de contactpersoon voor lokale eenheden van de EOD of DOVO. Daarnaast leveren we ook de materialen ter beveiliging van personeel zoals anti-scherfdekens en gepantserde munitiecontainers.

In het geval dat er NGE aangetroffen wordt tijdens werkzaamheden heeft onze consultant de kennis en ervaring om ter plaatse in te schatten welke stappen gezet moeten worden om zonder onnodige vertraging de werkzaamheden op een veilige manier voort te zetten. Op projecten waar een archeologische vondstverwachting leveren we tevens (maritieme) archeologen die gevonden objecten op erfgoedwaarde beoordelen en contact onderhouden met de erfgoedautoriteiten.