Ben je van plan om een bouwproject of andere werken uit te voeren waarvoor je een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of voor het verkavelen van gronden nodig hebt? Dan ben je in bepaalde gevallen verplicht om een archeologienota aan je vergunningsaanvraag toe te voegen. Voor velen is het hierbij nog zoeken bij wie je daarvoor terecht moet.

Plan versterkingen Damme 1832

ADEDE bvba is als bedrijf erkend en kan dus ook een archeologienota opstellen en voorleggen aan Het Agentschap Onroerend Erfgoed. Deze nota wordt opgesteld door een erkend archeoloog, historicus en bijgestaan door een geoloog. ADEDE heeft hiervoor een goed op elkaar afgestemd team waardoor we naast een hoge kwaliteit ook een snelle behandelingstermijn kunnen garanderen.

Proefsleuven
 

In een eerste fase maken we via bureauonderzoek een inschatting van de mogelijke archeologische waarde van het projectgebied. Hiervoor bestuderen we de bodemopbouw, landschappelijke ligging, historische, cartografische en archeologische bronnen. Wanneer dit bureauonderzoek niet voldoende overtuigende argumenten kan vinden zal in een volgende fase archeologisch veldwerk nodig zijn om een sluitend antwoord te kunnen geven. Ook voor de uitvoering van dit archeologisch veldwerk kan ubij ADEDE terecht.

Blijkt dit veldwerk niet onmiddelijk mogelijk door bijvoorbeeld de aanwezigheid van gebouwen, verharding, beplanting, etc. dan kan men het vervolgonderzoek ook laten uitvoeren in een uitgesteld traject na het indienen van de archeologienota en na het verkrijgen van een bouwvergunning of verkavelingsvergunning.

 

Wanneer u een archeologienota wenst, wordt dit binnen ADEDE bvba opgesteld door een erkend archeoloog die het resultaat zal indienen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Na aktename door de Vlaamse overheid kan deze nota aan de bouwaanvraag toegevoegd worden.

Of uw project in aanmerking komt, hangt af van verschillende criteria. In de meest voorkomende situaties moet iemand een archeologienota toevoegen wanneer:

  • Het projectgebied (gedeeltelijk) in een archeologisch beschermde site ligt, is een archeologienota verplicht ongeacht de oppervlakte van de ingreep in de bodem.
  • Hij binnen een vastgestelde archeologische zone een terrein van minstens 300 m² wil ontwikkelen en de bodemingreep 100m² of meer bedraagt.
  • In een niet vastgestelde archeologische zone hij een projectgebied vanaf 3000m² wil ontwikkelen en de bodemingreep minstens 1000m² bedraagt. Bij landbouwgebied en KMO-zones geldt dit vanaf 5000m².

Wil u weten of uw terrein in aanmerking komt dan u kan u de beslissingsboom van het Agentschap Onroerend Erfgoed raadplegen.

Om na te gaan of uw stuk grond al dan niet in een archeologisch beschermde site of vastgestelde zone ligt, kunt u hier terecht.