De meeste landen hebben wetgeving die de bescherming van onderwatererfgoed regelt wat betekent dat voorafgaand aan ingrepen in de waterbodem archeologisch onderzoek moet worden verricht. Daartoe verrichten we bureauonderzoeken en zetten we geofysica in om objecten en structuren met archeologische waarde in kaart te brengen en eventueel te identificeren met behulp van de ROV.

Op deze manier worden interventies en vertragingen voorkomen. De geofysische metingen voor archeologie en OCE worden in dezelfde missies verricht zodat de meerkosten zich beperken tot dataverwerking en rapportage. Hetzelfde geldt voor de inspectie: benadering van NGE verdachte doelen gebeurt tijdens dezelfde missie als de waardering van de als potentieel erfgoedkundig van belang aangemerkte doelen.

Op die wijze kan maritieme archeologie efficiënt worden geïntegreerd in het NGE-onderdeel van een project. Mocht het waarderend archeologisch onderzoek een verder onderzoek of zelfs berging noodzakelijk maken beschikken we over een team van kundige en ervaren maritieme archeologen die het werk kunnen uitvoeren of begeleiden.