Slagveldarcheologie is in twee luiken onder te verdelen: enerzijds archeologie van een slagveld met de slag of oorlog zelf als doel van het archeologische vraagstuk, of anderzijds archeologisch onderzoek in gebieden waar ooit een gewapende strijd werd uitegevochten.

Voor dergelijke gevallen leveren we gecombineerde teams van archeologen en explosieven experts. Onze archeologen zijn opgeleid en gecertificeerd om te werken in met NGE vervuilde gebieden terwijl onze explsoieven experts vaardig zijn in verwijderen en veiligstellen van munitie op een manier die de archeologische sporen en objecten niet verstoort.

Omdat voormalige slagvelden talrijke mogelijk identificeerbare vermiste soldaten kunnen bevatten, zijn we ervaren in de behandeling van menselijke resten in slagveldcontext om zo correcte opgraving en overdracht aan de authoriteiten te kunnen verzekeren. In slagveld archeologie streven we ernaar de archeologische onderzoeksdoelen te behalen en een veilige werkomgeving op te leveren in de kortst mogelijke tijd.