Archeologienota

Wie een bouwvergunning of een verkavelingsvergunning wenst aan te vragen, dient hierbij een  door het Agentschap Onroerend Erfgoed bekrachtigde archeologienota toe te voegen bij de aanvraag. Voor velen is het hierbij nog zoeken bij wie je daarvoor terecht moet. ADEDE bvba is als bedrijf erkend en kan dus ook een archeologienota opstellen en voorleggen aan Het Agentschap Onroerend Erfgoed. Deze nota wordt opgesteld door een erkend archeoloog, historicus en bijgestaan

Lees meer...
 

Explosieven opsporing / Explosieven opruiming

We leveren wereldwijd diensten op het gebied van explosieven opsporing en explosieven opruiming, op land en onder water. We hebben gecertificeerde explosieven experts in dienst die volgens de laatste stand van de techniek en wetgeving te werk gaan. Ze hebbenjarenlange ervaring met de meest uiteenlopende stukken NGE in verschillende staten van ontbinding in diverse grondsoorten of natte milieus. Voor offshore werk bieden we naast geofysica als AUV, sonar en magnometrie

Lees meer...
 

OCE consultancy en begeleiding

Voor projectlocaties die verdacht zijn op aanwezigheid van NGE leveren we gekwalificeerde en gecertificeerde WSCS-OCE consultants (Senior Explosieven Experts). Hun taak bestaat uit het voorzien van NGE-tegenmaatregelen aan boord of op de werf, het opstellen projectspecifieke procedures voor het uitvoeren van grond- of baggerwerken in met NGE vervuilde gebieden en zijn ze de contactpersoon voor lokale eenheden van de EOD of DOVO. Daarnaast leveren we ook de materialen ter beveiliging

Lees meer...
 

Geofysica onder water en op land

We beschikken over een eigen team van geofysici en geofysische apparatuur voor zowel onder water als op land. Zo beschikken we over Elektromagnetometrie voor zowel land- als waterbodems wat ons in staat stelt non-ferrometalen (EM61) en variaties in conductiviteit (EM38) te detecteren. Daarnaast beschikken we over magnetometrie- en grondradarapparatuur. Voor projecten op zee beschikken we over ons eigen meetvaartuig dat is uitgerust met Multibeam Sonar en Subbottom Profiler. Voor geofysisch

Lees meer...
 

Historisch onderzoek

Voor zowel archeologie als OCE dienstverlening op en water levert historisch onderzoek gegevens die we benutten om de aanwezigheid van NGE of ergfoed te kunnen inschatten. Dit onderzoek zal, waar van toepassing, leiden tot een projectspecifiek risicoanalyserapport dat de basis vormt voor de aanpak met geofysica. Als bijvoorbeeld een projectzone is geïdentificeerd als doelwit voor zeemijnen uit aluminium of karton dan kunnen we onze geofysica zodanig inzetten dat we deze

Lees meer...
 

Maritieme archeologie

De meeste landen hebben wetgeving die de bescherming van onderwatererfgoed regelt wat betekent dat voorafgaand aan ingrepen in de waterbodem archeologisch onderzoek moet worden verricht. Daartoe verrichten we bureauonderzoeken en zetten we geofysica in om objecten en structuren met archeologische waarde in kaart te brengen en eventueel te identificeren met behulp van de ROV. Op deze manier worden interventies en vertragingen voorkomen. De geofysische metingen voor archeologie en OCE worden

Lees meer...
 

Slagveldarcheologie

Slagveldarcheologie is in twee variaties onder te verdelen: archeologie van een slagveld met de slag of oorlog zelf als doel van het archeologische vraagstuk of archeologie in gebieden waar gewapende strijd werd geleverd die na de periode van het archeologische onderzoeksdoel. Voor dergelijke gevallen leveren we gecombineerde teams van archeologen en explosieven experts. Onze archeologen zijn opgeleid en gecertificeerd om te werken in met NGE vervuilde gebieden terwijl onze explsoieven

Lees meer...