Begin 2021 werd ADEDE aangesteld om een archeologisch onderzoek uit te voeren in combinatie met CTE onderzoek.

Tijdens deze campagne kwamen archeologische getuigenissen naar voren daterende tot in de steentijden. Na afronding van het steentijdonderzoek werden tijdens het proefsleuvenonderzoek verschillende bomkraters aangetroffen ter hoogte van het geplande park met aanleg van speelheuvels, paden, wadi en grachten.

De resultaten van het onderzoek zijn raadpleegbaar via deze link


Het CTE onderzoek werd aangevat door middel van een detectie van de ondergrond. Na verwerking en het selecteren van verdachte anomalieën werd overgegaan tot het benaderen van deze punten. Hierbij werden tussen januari en april maar liefst 3 vliegtuigbommen van het type 1000 lb General-purpose bomb (ca. 453kg) aangetroffen.

Deze werden door DOVO onschadelijk gemaakt en geruimd.