In het kader van de verbreding en rechttrekking van de Leie ter hoogte van Komen/Comines is ADEDE ingeschakeld voor het opsporen van niet ontplofte historische munitie (UXO/NGE/CTE).

Zowel tijdens de Eerste als tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Komen/Comines stevig geleden onder het oorlogsgeweld. Dit zorgt ervoor dat tot op vandaag graafwerken in deze regio een verhoogd risico inhouden. Om de werken in het kader van het rechttrekken en verbreden van de Leie zo veilig mogelijk te laten verlopen werd ADEDE ingeschakeld. In eerste instantie voert een team van geschiedkundigen een historische bureaustudie uit op basis van militaire archieven en luchtfoto's om na te gaan in welke mate de bodem binnen het projectgebied een risico inhoudt voor de geplande werken. Op basis van deze studie wordt het projectgebied naar gelang de risicograad ingedeeld in verschillende risicozones.

Vervolgens wordt op het terrein voorafgaand aan de werken een geofysische detectie uitgevoerd (o.a. bodemradar en boorgatsonderingen) waarbij anomalieën in de bodem kunnen worden opgespoord. De detectieresultaten worden op kantoor door het geofysisch team van ADEDE geanalyseerd een verdachte afwijkingen in de bodem worden gepinpoint voor een benadering door de explosievendeskundigen van ADEDE.

Omdat zo'n voorafgaande detectie echter nooit honderd procent zekerheid biedt worden tijdens de uitvoering van het project de graafwerken binnen de risicovolle zones begeleid door een team van explosievendeskundigen van ADEDE.

ROYAL AIR FORCE BOMBER COMMAND, 1939-1941.