Tijdens archeologisch vooronderzoek in het kader van het geplande nieuwe casino trof ADEDE op de voormalige casinosite twee bunkers van het type 'Doppelgruppenunterstand' aan. Deze werden officieel geopend onder belangstelling van de media.

Twee uitzonderlijk goed bewaarde bunkers werden aangetroffen rijdens het archeologisch vooronderzoek. Wat deze condities zo speciaal maakt, is de aanwezigheid van bepleistering en de daarop aangebracht instructies en tekeningen/opschriften van de soldaten die er gestationeerd waren.

De opschriften waarschuwden de soldaten om geen licht te laten branden wanneer het verdedigingsluik geopend is, niet te roken in de bunkers, ... De opschriften van de soldaten zijn onder meer hun namen, de data van hun verblijf (17.11.42 en 31.1.45) en tekeningen.

Deze bunkers maken onderdeel uit van de vele getuigenissen in het kustlandschap van de Atlantik Wall tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Geen spoor van munitie of persoonlijke spullen binnenin de bunkers. De verklaring hiervoor is tweeledig. Enerzijds is deze post, in tegenstelling tot andere posten in en rond Middelkerke, op 1 nacht tijd verlaten, anderzijds is de bunker geruime tijd toegankelijk gebleven na de oorlog.

Deze bunker zal uiteindelijk afgebroken worden om plaats te maken voor het nieuwe casino nadat deze de komende weken uitvoerig geregistreerd zal worden.

De volledige archeologienota kan hier geraadpleegd worden

Uitrusting