In het kader van de aanleg van een nieuwe collector heeft ADEDE bvba in opdracht van Aquafin NV een archeologisch onderzoek in Zonnebeke uitgevoerd. Het te onderzoeken gebied met een totale lengte van 2,5 km ligt ten westen van Zonnebeke (West-Vlaanderen).

ADEDE werd gevraagd de werkzaamheden te ondersteunen op het vlak van archeologie en explosievenbegeleiding. Een traject van circa 2,5 kilometer werd onderzocht en heeft een doorsnede door een klein deel van de Ieperboog geleverd die chronologisch vroeg begint en tot in de werderopbouwfase reikt met centraal de Derde slag bij Ieper die in november 1917 met de herovering van Passendale eindigde.

Dankzij de multidisciplinaire aanpak wisten we het project te waarderen door middel van luchtfotografisch en cartografisch onderzoek in combinatie met geofysisch onderzoek gevolgd door een proefsleuvenonderzoek en vlakdekkende opgraving. De veiligheid van het archeologisch onderzoek en de daaropvolgende werkzaamheden werd gegarandeerd door een team van ervaren CTE-deskundigen. Deze wisten op het eerder beperkte oppervlakte 11 ton aan NGE te recupereren.

Dit onderzoek leverde naast een uitstekend bewaarde Albrechtstellung eveneens geschutsplatformen, communicatielijnen en opslagbunkers op waarbij een duidelijke evolutie kon vastgesteld worden naarmate de oorlog vorderde. Menselijke en dierlijke resten, naast een massagraf vormden naast de talrijke bomkraters een getuigenis van de intensiteit van de Eerste Wereldoorlog.