ADEDE heeft via een Europese aanbesteding het raamcontract voor diensten inzake Archeologie en Explosieven binnengehaald bij De Werkvennootschap. De Werkvennootschap heeft als opdracht complexe mobiliteitsinfrastructuur van strategisch belang te realiseren en te faciliteren voor het Vlaamse Gewest en publiekrechtelijke rechtspersonen, met inbegrip van het ontwerpen, financieren, bouwen en, in voorkomend geval, het onderhouden of beheren van die infrastructuur.

Vooral op het kwalitatieve onderdeel heeft ADEDE een hoge score behaald. Daarmee laten we zien dat integrale projecten bij ons in goede handen zijn.

De adviesverlening van ADEDE zal in volle breedte worden ingezet om deze projecten tot een vlot einde te brengen. Het team zal De werkvennootschap bijstaan inzake een correcte uitvoering van het archeologisch onderzoek en tevens ervoor zorgen dat de werkzaamheden op een veilige manier kunnen uitgevoerd worden.

Zo zal je ons weldra kunnen spotten op volgende projecten https://dewerkvennootschap.vlaanderen/