Voorafgaand aan baggerwerkzaamheden ter hoogte van Petten heeft van Oord ADEDE gecontracteerd voor uitvoering van een UXO survey van het zandwingebied en vervolgens het ruimen van mogelijke explosieven.

Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog waren de Duitse marine en koopvaardij gedwongen dicht langs de kusten van bevriende en bezette gebieden te varen wat deze gebieden een belangrijk doelwit voor de Britse bodemmijnen maakte. Hoewel deze mijnen geen bedreiging meer vormen voor de scheepvaart kunnen ze ontploffen als gevolg van beroering, optillen en trillingen. Na het einde van WO2 lag de prioriteit bij het mogelijk maken van handel over zee, niet bij het mogelijk maken van het veilig uitvoeren van ingrepen in de zeebodem.

Zoom sss auv 4

Side scan sonar beeld met verdacht cilindrisch object.

divermag

Duiker-ontmijner, gereed voor inspectie van het verdachte object. Hij draagt een helm met radio, camera en lamp. Lucht is voorzien vanaf het ondersteuningsschip.

A MKI-IV sea mine discovered.jpg

Opname van het object vanaf de helmcamera. De duiker bevestigt een sonarboei aan de mijn zodat de Koninklijke Marine deze kan lokaliseren en vernietigen.

Gedurende het project zijn diverse verdachte objecten door ons duikteam geïnspecteerd en geïdentificeerd als zijnde Britse A-MK1 invloedsmijnen. Deze hebben we voorbereid voor vernietiging door de Koninklijke Marine. Daarnaast hebben we een bom gevonden, waarschijnlijk gelost door een in nood verkerende bommenwerper. Na afloop van het opsporen en ruimen is het baggerwerk voortgezet zonder vertraging door aantreffen van ongesprongen UXO.

AUV

De Autonomous Underwater Vehicle of AUV is een onderwaterrobot met side scan- en multibeam sonar. Hij kan aanvullend met een magnetometer worden uitgerust.


Onderwater magnetometer

De gesleepte magnetometer detecteert ferromagnetische objecten op en onder de waterbodem


Gesleepte side scan sonar

De gesleepte side scan sonar wordt ingezet om beelden van de zeebodem te maken, voornamelijk in diep water en grote oppervlakten.