In Berck sur Mer aan de Franse kust waren na zandverschuivingen wrakstukken van een Duitse Dornier Do17z aan de oppervlakte gekomen.

De wrakstukken lagen in vrij toegankelijk openbaar gebied en vormden mogelijk een gevaar voor de veiligheid van toeristen en moesten dus snel verwijderd worden. De resten vertegenwoordigden echter historische waarde omdat de Do17z en in het Nauw van Calais is ingezet tijdens de slagen om Frankrijk en Engeland in 1940. ADEDE heeft in samenwerking met Wessex Archaeology (VK) en het RAF museum de resten geborgen en geregistreerd. Omdat uit archiefonderzoek bleek dat het vliegtuig mogelijk met vernietigingsladingen is opgeblazen met het risico van aanwezigheid van ongesprongen ladingen, er geen bewijs werd gevonden dat aanwezigheid van een bommenlading uitsloot en een zwaar gebombardeerd vliegveld in de nabijheid lag werd de locatie als NGE verdacht behandeld. Het project is zodoende vanuit een gecombineerd NGE-, archeologie- en bergingsplan aangepakt.

debrisbeach.jpg

Brokstukken op het strand van Berck sur Mer: fragmenten van een bommenwerper aan de oppervlakte.

serialcont.jpg

Typeplaatje met fabrikant, type, onderdeelnummer en serienummer.

dornier berck in bits.jpg

Foto van de locatie ten tijde van de oorlog. De spreiding van de wrakstukken ondersteunt de aanname dat het vliegtuig met springladingen is vernietigd.

Alle geborgen delen werden vastgelegd, geïdentificeerd, gefotografeerd en gerapporteerd aan DRASSM, het “Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-marines” ofwel de Franse gezag inzake maritieme archeologie.

De delen hebben een interessante bestemming. Ze zijn benut om de Do17z die in juni 2013 voor het RAF Museum in Hendon (VK) uit het Kanaal is geborgen te completeren. Op http://www.rafmuseum.org.uk/cosford/things-to-see-and-do/dornier-17-conservation.aspx is de voortgang van de restauratie te volgen.

EM61

EM of Elektro Magnetometrie is een actieve metaaldetectietechniek met neerwaarts signaal. Detecteert zowel ferro als non-ferro metalen en we zetten met in op zowel land- als waterbodems.


Gepantserde kraan met drukcabine

Onze kranen zijn conform WSCS-OCE aangepast om de machinist tegen de gevolgen van een explosie te beschermen.