Ter voorbereiding van de aanleg van het Gemini windmolenpark heeft ADEDE in opdracht van van Oord de zeebodem onderzocht op CE (conventionele Explosieven) en objecten van mogelijk archeologische waarde. 60 mijl ten Noorden van Schiermonnikoog wordt het Gemini windmolenpark aangelegd in een gebied dat van oudsher deel uitmaakt van belangrijke vaarroutes naar de Duitse zeehavens. Gedurende de Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn in het gebied door zowel de Duitsers als de Geallieerden zeemijnen gelegd. Daarnaast leidde een van de voornaamste bombardementsroutes van Groot-Brittannië naar Duitse doelen over het projectgebied en zodoende is het projectgebied naast zeemijnen ook verdacht op bommen, luchtafweergranaten en vliegtuigwrakken. ADEDE heeft de bouwlocaties, de verbindingstrajecten en het uitvoerkabeltraject met side scan sonar en magnetometrie onderzocht.

auvdeck.jpg

De AUV aan dek, klaar om gelanceerd te worden in de gebieden te ondiep of anderszins niet toegankelijk voor inzet van gesleepte apparatuur.

hampden mine laying.jpg

Een Britse A-MK1 zeemijn, waarvan er talloze door vliegtuigen in de projectzone zijn afgeworpen, wordt in een bommenwerper geladen.

ssscropship.jpg

Sonarbeeld van een houten scheepswrak in het onderzoeksgebied, een nieuwe ontdekking.

Nadat alle data zijn geïnterpreteerd worden doelen geselecteerd die in aanmerking komen voor nader onderzoek door een explosieven deskundige of een maritiem archeoloog. Gevonden CE wordt door de Koninklijke Marine verwijderd of ter plaatse vernietigd. Objecten van archeologische waarde zullen worden vastgelegd en gerapporteerd.

Magnetometer

Detectietechniek om ijzerhoudende metalen in de (water)bodem op te sporen.


AUV

De Autonomous Underwater Vehicle of AUV is een onderwaterrobot met side scan- en multibeam sonar. Hij kan aanvullend met een magnetometer worden uitgerust.


Gesleepte side scan sonar

De gesleepte side scan sonar wordt ingezet om beelden van de zeebodem te maken, voornamelijk in diep water en grote oppervlakten.


Onderwater magnetometer

De gesleepte magnetometer detecteert ferromagnetische objecten op en onder de waterbodem