Ter voorbereiding op de aanleg van een nieuw rioleringssysteem rond de Westvlaamse stad Mesen heeft ADEDE een acheologische opgraving en explosievenruiming op het traject en een veiligheidsbuffer uitgevoerd.

De bodem rond Mesen liet zowel sporen van Romeinse als Middeleeuwse nederzettingen zien maar het doel van de opgravingen ware de sporen van wereldoorlog 1. Gedurende die oorlog lag Mesen midden in de Duitse frontlijn hetgeen heeft geresulteerd in intense artilleriegevechten die er nagenoeg voor hebben gezorgd dat Mesen met de grond gelijk was gemaakt. De aanwezigheid van de frontlinie en het tactische belang van de door de Duitsers bezette heuvelrug, bekend als “Messines Ridge”, heeft tot de aanleg van talloze ondergrondse schuilplaatsen, uitgebreide loopgraafsystemen, tunnels en mijnen geleid. De mijnexplosies bij menen zijn nog steeds de zwaarste niet-nucleaire explosies ooit.

images_content_0017_Layer 29

Duitse steelhandgranaten in de wand van een loopgraaf bij de uitgang van een schuilplaats.

images_content_0015_Layer 31

Detail van een ingestorte Duitse loopgraaf, resultaat van een Britse artillerietreffer.

images_content_0045_Layer 2

Overzicht van een Britse loopgraaf. De “A-frames” die de vloer ondersteunden en voor afwatering zorgden zijn zichtbaar.

Gedurende het project zijn bekende en onbekende Britse en Duitse posities blootgelegd en geregistreerd. We hebben ook tunnels, ondergrondse schuilplaatsen en artillerieposities gevonden en vastgelegd. De aard van de bodem zorgde voor uitstekende conservering en zorgde ervoor dat we een openbarende en soms emotionele blik op het dagelijks leven in de loopgraven aan het Westfront konden werpen. Het spreekt voor zich dat de zone ernstig vervuild was met CE en CTE zodat onze explosieven deskundige de handen vol had om het werk veilig maar toch binnen de gestelde tijd te laten verlopen. Ons werk werd gefilmd door een ploeg van Channel 5 voor een tweedelige documentaire genaamd “The Big Dig”; “Earthquaking the Ridge” en “Tunnels of Death”.

Gepantserde kraan met drukcabine

Onze kranen zijn conform WSCS-OCE aangepast om de machinist tegen de gevolgen van een explosie te beschermen.


Magnetometer

Detectietechniek om ijzerhoudende metalen in de (water)bodem op te sporen.


EM61

EM of Elektro Magnetometrie is een actieve metaaldetectietechniek met neerwaarts signaal. Detecteert zowel ferro als non-ferro metalen en we zetten met in op zowel land- als waterbodems.


EM38

The Elektro Magnetometer 38 meet de geleiding in de bodem. Geschikt voor het opsporen van opgevulde loopgraven, graven, dumps en andersoortige onnatuurlijke verstoringen in de bodem.