De Vecht (NL) is nog nooit gesaneerd geweest terwijl deze een belangrijke bijdrage levert aan de locale ecosystemen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft Waternet gecontracteerd voor de uitvoering van en leiding over de sanering van de Vecht.

Mogelijk zou er 2000 jaar nederzettingsgeschiedenis op en in de rivierbodem te vinden zijn wat een archeologische waardering van opgebaggerde objecten noodzakelijk maakte. Hoewel het leeuwendeel van de objecten modern afval betrof zijn er aantal erg interessante vondsten gedaan waaronder bewijs voor Romeinse en Middeleeuwse nederzettingen. ADEDE werd door van der Lee ingeschakeld voor archeologische en OCE begeleiding aan boord van hun baggerponton.

kraanvecht.jpg

De Vecht op weg naar een betere ecologische kwaliteit.

workstationvecht.jpg

Beveiligde observatiepost met dodemansknop. Wanneer CE- of erfgoed wordt vastgesteld stoppen de de lopende band en het baggerproces. Ons personeel verwijderd het object in kwestie meteen om stillig tot een minimum te beperken.

stielvecht.jpg

Duitse steelgranaat uit de Vecht. We hebben verscheidene stukken gedumpte Duitse munitie en wapens gevonden.

De oriëntatie en locatie van de Vecht maakt het een ideale plaats voor verdedigingsstellingen, iets dat de Duitsers herkenden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hoewel bureauonderzoek geen risico op gedumpte munitie aanwees vonden we al snel na aanvang van het werk gedumpte munitie en wapens, waarschijnlijk door de Duitsers in de rivier gegooid bij het verlaten van hun stellingen in het voorjaar van 1945. ADEDE heeft naast gespecialiseerd personeel structurele veiligheidsmaatregelen zoals scherfwerende dekens en een tv observatiesysteem verzorgd om veilig en continu mogelijk baggeren te waarborgen.

Scherfwerende dekens

Om gebieden waar een ontploffing zou kunnen plaatsvinden af te scheiden van de mensen op de werf of aan boord leveren we scherfwerende dekens.


HR observatiesysteem

Ons HR cameraobservatiesysteem stelt ons in staat baggerwerken op afstand te volgen en in te grijpen als verdachte objecten in beeld komen.


Gepantserde kraan met drukcabine

Onze kranen zijn conform WSCS-OCE aangepast om de machinist tegen de gevolgen van een explosie te beschermen.