Ter voorbereiding op de aanleg van een nieuwe Aquafin Collector ter hoogte van Zonnebeke, heeft ADEDE een archeologische opgraving en een explosievenruiming binnen het 2.5 km lange traject uitgevoerd.

Zonnebeke bevond zich tijdens de Eerste Wereldoorlog nabij en zelfs binnen de frontzone. In het bijzonder ligt het projectgebied binnen de historisch belangrijke Derde Slag om Ieper. Na de Eerste Slag bij Ieper (19 oktober – 22 november 1914 ) sloeg de bewegingsoorlog om in een patstelling in de loopgraven in de Westhoek. Het front kwam in een wijde boog rondom Ieper – de Ieperboog of Ypres Salient – te liggen. De Tweede slag bij Ieper, op 22 april 1915 lanceren Duitse troepen vanuit hun voorste linies een aanval met chloorgas. De geallieerden worden door deze actie verrast en in de paniek ontstaat een gat in de linies tussen het kanaal en Langemark. Hier wisten Duitse troepen zo’n 4 kilometer ver door te stoten, het is vanaf deze periode dat het onderzoeksgebied te Frezenberg tot het Duitse Frontgebied behoorde.

zonneb klein1

Overzicht van een deel van het te onderzoeken tracé.

zonneb klein 2

Er is veel klein kaliber munitie aangetroffen, een indicatie van man tot man gevechten naast artilleriegevechten.

loopgraafukzonnebeke

Goed bewaarde Engelse wegconstructie, de gelaagdheid is duidelijk zichtbaar.

Volgend op de Tweede slag worden aan beide zijden de loopgravenstelsels binnen het front en in het projectgebied uitgebreid. Aan Duitse zijde wordt eerst de frontlijn geconsolideerd, vervolgens wordt meteen werk gemaakt van de uitbouw van een tweede en derde defensieve linie. Het projectgebied ligt aan de achterzijde van de Duitse tweede lijn, de zogenaamde Albrecht-Stellung die tijdens het project werd aangetroffen.Het hoeft daarbij niet te verwonderen dat het traject vervuild was met CE en CTE waardoor de onze explosievendeskundigen hun handen vol hadden tijdens de begeleiding en benadering. Er is een breed scala aan explosieve tuigen gevonden dat duidt op een intensieve strijd, zowel op korte als lange afstand. Een andere trieste maar fortuinlijke vondst is een aantal resten van gesneuvelde soldaten, fortuinlijk omdat ze 100 jaar na dato eindelijk kans maken hun naam terug te krijgen.

Magnetometer

Detectietechniek om ijzerhoudende metalen in de (water)bodem op te sporen.


EM61

EM of Elektro Magnetometrie is een actieve metaaldetectietechniek met neerwaarts signaal. Detecteert zowel ferro als non-ferro metalen en we zetten met in op zowel land- als waterbodems.


Gepantserde kraan met drukcabine

Onze kranen zijn conform WSCS-OCE aangepast om de machinist tegen de gevolgen van een explosie te beschermen.


Grondradar

De grondradar zendt radiogolven de bodem in die worden gereflecteerd door objecten en structuren.