Archeologienota: wijzigingen vanaf 1 januari 2017

Op 1 januari 2017 zijn er enkele verandering doorgevoerd om het verloop van een archeologienota te vergemakkelijken en werd de light nota ingevoerd. Er zijn een paar opmerkelijke veranderingen waarbij we de belangrijkste voor de bouwheer even op een rij zetten.

– Vergunningsaanvraag kan ingediend worden wanneer de nota voorgelegd wordt ter bekrachtiging.

Bij aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning met ingreep in de bodem waarbij de opmaak van een archeologienota verplicht is volgens artikel 5.4.1 of artikel 5.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet, moet een bekrachtigde archeologienota aan de vergunningsaanvraag worden toegevoegd. Bijkomend wordt toegestaan dat aan de vergunningsaanvraag een archeologienota kan worden toegevoegd die nog niet bekrachtigd is, maar wel al voor bekrachtiging bij het agentschap is ingediend. Hierdoor wordt de wachttijd van 21 kalenderdagen vermeden.  De nota dient bekrachtigd te zijn vóór de beoordeling van de vergunningsaanvraag door de vergunningverlenende overheid en ook voor deze periode ingediend te worden.

– Light nota: Deze is van toepassing in enkele specifieke gevallen wanneer na studie blijkt dat:

  • er geen archeologisch erfgoed (meer) aanwezig is
  • de werken waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd nooit impact hebben op het eventueel aanwezig archeologisch erfgoed
  • een archeologisch onderzoek op de betrokken terreinen in kwestie nooit zal leiden tot kenniswinst

Indien één van deze zaken van toepassing is, kan een light nota opgesteld  worden met een beschrijving van de geplande ingrepen en dat ene doorslaggevende argument (landschappelijke ligging, historiek, historisch onderzoek, …) .

– Geen plafond meer op de premie voor buitensporige opgravingskosten

Particulieren en kleinschalige ondernemingen die geconfronteerd worden met buitensporige opgravingskosten konden tot nu toe een premie krijgen van maximum 40000 euro. Dit plafond wordt geschrapt.

Uiteraard kunnen we u in aanloop naar een eventuele opstelling van een archeologienota inlichten over wat in uw situatie van toepassing is, mogelijk kunnen we u geld en tijd besparen. Neem gerust contact op via info@adede.com.

Terug naar nieuws overzicht