VACATURE Graafkraanmachinist

Voor uitbreiding van onze activiteiten (archeologisch en explosievenonderzoek) zijn we op zoek naar een graafkraanmachinist.

Profiel

Je bent in het bezit van een attest als kraanman en
hebt ervaring met een rupskraan.

Je bent het gewoon om fysieke arbeid te verrichten inde buitenlucht en in alle weersomstandigheden.
Je hebt een echte teamgeest en kan ook goed zelfstandig werken.

Jobgerelateerde competenties

Werken op een werf: Wegenwerken, werken aan diverse netwerken en algemene grondwerken
Een zone uit- of afgraven (hoogteverschil, bodem met platte of bolle vorm, fundering, …)
De machine onderhouden en haar werking controleren
De machine manoeuvreren
De rijstijl aanpassen aan het terrein en het verkeer op de werf (bodem, hoogteverschil, elektrische risico’s, …)
De werf in zijn natuurlijke staat herstellen na beëindiging van de werken (ophogingen, oppervlakte, …)
Een talud aanleggen of afgraven
Bermen afkappen
Het terrein nivelleren volgens afbakeningspunten (berm, greppel, weg, …)
Persoonsgebonden competenties
Leervermogen hebben
Samenwerken in een team
Regels en afspraken nakomen
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Zelfstandig werken
Contactvaardig zijn

Vereiste studies
Geen specifieke studievereisten

Heb je niet het vereiste diploma, maar wel de nodige ervaring, dan kom je ook in aanmerking voor deze job.

Talenkennis
Nederlands (goed)

Werkervaring
Niet van belang

Contract
Vaste Job
Contract van onbepaalde duur
Voltijds

Plaats tewerkstelling
Vestiging Gent

Aanbod
Goede verloning, aangename werksfeer

Waar en hoe solliciteren?

Stuur een cv met motivatie via e-mail: info@adede.com

Terug naar nieuws overzicht