ADEDE wint munitiedetectie- en ruimingscontract voor de Belgische kust

Onlangs heeft de Afdeling Kust, onderdeel van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, het driejarig contract voor opsporing en opruiming van ongesprongen explosieve tuigen aan ADEDE gegund. Ofschoon er veel inspanning is geleverd om de stranden meteen na de laatste oorlog van ongesprongen munitie te ontdoen was het volume van explosieve en inerte oorlogsresten dat achterbleef op de stranden zodanig dat deze vandaag de dag nog steeds een gevaar vormen. De doorlopende werken aan onder andere onderhoud van de zeeweringen brengen intrusieve handelingen, grondwerken en bouwactiviteiten met zich mee en die moeten in functie van een veilige werkomgeving op munitie worden gedetecteerd en geruimd indien aanwezig. Naast achtergebleven munitie is er door de continue verschuiving van sedimenten op de zeebodem een grote kans op aanlanding van munitie afkomstig uit de zee. We er trots op dat onze wetenschappelijke, multidisciplinaire en om die reden efficiënte benadering van het munitieprobleem herkend was en we kijken er naar uit deze de komende jaren op de Belgische stranden in de praktijk te brengen.

 

 

 

Terug naar nieuws overzicht