ADEDE opent kantoor in Duitsland

Op 1 december 2015 heeft ADEDE de deuren van haar Duitse kantoor in Keulen geopend. Dit naar aanleiding van een toenemende vraag naar onze OCE diensten vanuit Duitse bedrijven en overheden maar ook omdat het ons in de gelegenheid stelt om aan de Duitse vergunningseisen te voldoen en zodoende snel en onafhankelijk in te kunnen spelen op vraagstukken op de Duitse markt.

Het is boven alle twijfel verheven dat Duitsland een leidende positie inneemt in de toepassing van en investeringen in duurzame energie getuige de recente en voorziene bouw van windmolenparken on- en offshore. We kijken er naar uit onze kennis, vaardigheden en ervaring in te zetten op de OCE-uitdagingen die deze projecten zullen bieden.

Terug naar nieuws overzicht