WSCS-OCE A+B

Systeemcertificaat voor bevoegdheid tot opsporen en ruimen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE) op land, op waterbodems en zeebodems op Nederlands gebied.
Link: WSCS-OCE 2012.1 2015-2018